Rozmowa z Maćkiem Kowalskim z Kombinatu Konopnego – pierwszym zadeklarowanym członkiem Polskiej Izby Konopi