NASZA MISJA

 

Konopna Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wolne Konopie. Ciągły rozwój tej  branży w Polsce spowodował konieczność powstania instytucji zrzeszającej oraz reprezentującej przedsiębiorców funkcjonujących w tym obszarze.

Polska Izba Konopna zrzesza przedsiębiorców prowadzących na terytorium RP działalność produkcyjną, handlową lub usługową w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, handlu lub zastosowania produktów z konopi.

Co robimy?

Reprezentujemy i chronimy interesy gospodarcze i zawodowe członków wobec instytucji i władz publicznych oraz relacje pomiędzy uczestnikami rynku produktów konopnych.

  • Lobbing i adwokatura zrzeszonych podmiotów

  • Certyfikacja i badanie produktów

  • Monitorowanie rynku

  • Wsparcie merytoryczne, szkolenia i doradztwo

Tworzymy warunki gospodarcze i kulturowe sprzyjające
podejmowaniu działalności w zakresie przemysłowej uprawy i przetwórstwa
konopi, oraz wymiany gospodarczej opartej na tym przemyśle.

Pełnimy misję i funkcję samorządu gospodarczego oraz podejmujemy inicjatywy w tym zakresie.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie i indywidualne doradztwo regulacyjne oraz biznesowe.